NEET-IDEA-1024x457

IO1

The In-Service Training Programme

Kvalifikacijos tobulinimo programoje nagrinėjami skirtingi pedagogų ir pagalbinių darbuotojų vaidmenys įdiegiamojo mokymosi aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama internetinių mokymosi aplinkų, kurios labai patinka NEET tikslinei grupei. Tiesioginių užsiėmimų metu daugiausia dėmesio skiriama edukatorių kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymui, kad jie galėtų plėtoti skaitmeninės medijos projektus ir kurti trumpametražius filmus kartu su NEET jaunais suaugusiaisiais, savo bendruomenėje. Taip pat pabrėžiamos pagrindinės įsitraukimo strategijos, kurios gali būti naudojamos sunkiau įtraukiant šiuos besimokančiuosius. Ši programa užtikrina, kad suaugusiųjų švietėjai galės panaudoti internetinius mokymosi išteklius ir patogiai atlikti užduotis internete. Suaugusiųjų švietėjai bus tinkamai apmokyti taikyti mišrius intervencijos mokymosi modelius, kad suprastų mokymosi internetu naudą ir gerai žinotų riziką, susijusią su internetine aplinka. NEET IDEA kvalifikacijos kėlimo programa labai prisideda prie marginalizuotų grupių įtraukties ugdymo daugelyje švietimo įstaigų. 

A 4-hour induction to the NEET IDEA project

This 4-hour induction will give you insight into the NEET IDEA project. This introductory module will explore the pedagogic methodologies used within the project and discuss the benefit of using non-traditional methods of teaching with the target group. By completing the 4-hour induction, you will discover more about how the NEET IDEA project can outreach young adult NEET’s; alongside how they have been affected by socio-cultural factors. Upon completion, you will gain a deeper understanding of the target group’s needs before completing the audio-visual workshop.

21 hour F2F workshop (audio visual modules)

The 21-hour workshop will delve into the topics of film production, and how this topic can encourage NEET’s to engage with their own learning environments. The audio-visual curriculum is broken down into three modules that consist of:

  • 1 modulis: Pasirengimas gamybai
  • 2 modulis: gamyba
  • 3 modulis: Postprodukcija

The handbook provided will act as a resource that you will use in your workshop, but also that you can use when you apply this training with young adult NEET’s. It will act as a resource that will provide training in audio-visual digital media production and online environments. Moreover, it will allow you to be comfortable working with digital resources and devices so that you feel effectively trained to engage young people in blended learning models of intervention.

35 hours of SDL (addressing the pedagogic and theoretical elements of the curriculum)

In order to facilitate the building of skills featured in the NEET IDEA project, 37 hours of self-directed additional learning materials have been developed to address the andragogic and theoretical elements of the curriculum. These resources will allow you to delve deeper into the topics explored in the In-Service Training Programme, whilst enhancing your skill levels in these areas. 

lt_LTLithuanian