Tyrimais pagrįsto ir integruotojo mokymosi išteklių sąvadas

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Jei norite peržiūrėti visą dokumentą kiekviena partnerių kalba, eikite į šio kurso skyrių "Medžiagos".

Įvadas į tyrinėjimu pagrįstą ir integruotą mokymąsi

Kvalifikacijos tobulinimo programoje nagrinėjami įvairūs pedagogų ir pagalbinių darbuotojų vaidmenys integruotojo mokymosi aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama internetinių mokymosi aplinkų, kurios labai patrauklios NEET tikslinės grupės jauniems suaugusiesiems, paplitimui. Tiesioginių užsiėmimų metu daugiausia dėmesio skiriama ugdytojų kompetencijai ir pasitikėjimui savimi ugdymui, kad jie galėtų kurti skaitmeninės medijos projektus ir trumpametražius filmus su savo bendruomenės NEET jaunuoliais. Taip pat akcentuojamos pagrindinės įtraukimo strategijos, kurias galima taikyti siekiant sudominti šiuos sunkiai pasiekiamus besimokančiuosius. Šia programa užtikrinama, kad suaugusiųjų švietėjai gebėtų naudotis internetiniais mokymosi ištekliais ir patogiai atlikti internetines užduotis. Suaugusiųjų švietėjai yra tinkamai apmokyti taikyti mišriojo mokymosi modelius, kad suprastų internetinio mokymosi naudą ir gerai žinotų su internetine aplinka susijusią riziką. NEET IDEA kvalifikacijos tobulinimo programa labai prisideda prie marginalizuotų grupių įtraukimo plėtros daugelyje švietimo įstaigų. Integruoto mokymosi raktas siūlo keletą priemonių, padedančių pedagogams nukreipti NEET's į parengiamuosius, gamybos ir postprodukcijos etapus, taip sukuriant trumpametražį filmą „Mano svajonių darbas“.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa moko pedagogus, kad jie dirbdami su jaunimu galėtų naudoti integruotus ir tyrimais pagrįstus mokymosi išteklius bei suteiktų žinių apie filmų gamybos ikigamybinius, gamybos ir pogamybinius etapus. Tai reiškia, kad jie gali tinkamai naudoti skaitmenines medijas į NEET mokymosi aplinką ir trumpais vaizdo įrašais pateikti paaiškinimus besimokantiesiems.

Tyrinėjimais grindžiamo ir integruoto mokymosi pagrindas – suteikti jauniems pedagogams priemones, kurios padėtų mokyti jaunus žmones kurti trumpametražius filmus per praktinę veiklą ir pratimus. Taip jie sukurs savo filmus, paremtus tema „Mano svajonių darbas“. ai bus pagrindinis jaunimui skirto projekto NEET IDEA pasiekimas ir rezultatas. Išteklių įgijimo mokymosi procesas, paremtas pagrindiniais tyrinėjimu grindžiamo ir integruoto mokymosi įgūdžiais. Naudodamiesi šiais ištekliais NEET turės reikiamų priemonių bendrauti su jaunimu ir suteiks jiems reikiamų įgūdžių kurti trumpametražius filmus.

Šių išteklių tikslai:

Praktinės užduotys, pagrįstos integruoto mokymosi ir tyrinėjimo metodais, kurias jauni darbuotojai gali naudoti savo mokymo praktikoje.

Suteikti besimokantiesiems praktinių žinių apie trumpametražių filmų kūrimą

Mokymas NEET's, kaip pereiti kiekvieną filmo kūrimo etapą.

Pagrindinių minkštųjų įgūdžių didinimas mažiau galimybių turinčiam jaunimui.

NEET IDEA siūlo filmuoti naudojant išmanųjį telefoną – tai prieinamas ir įperkamas būdas. Pastaraisiais metais išmanieji telefonai iš skambančių kišeninių plytų virto neįtikėtinomis mobiliojo turinio kūrimo mašinomis. Projektas NEET IDEA leis jums pasinerti į pažintinę kelionę, kurios metu bus nagrinėjami trys etapai, kaip sukurti vaizdo įrašą išmaniuoju telefonu. Vienas svarbiausių dalykų – patraukti žiūrovo dėmesį vaizdo įrašo pradžioje. Žmonėms, sparčiai virstant vis labiau išrankesniems, dėmesio išlaikymas nėra toks, koks buvo anksčiau. Sukurkite įsitraukimo jausmą iš anksto, kad žmonės norėtų žiūrėti toliau. Norite pritraukti auditoriją vaizdo įrašo metu? Sutrumpinkite ir pereikite prie esmės.

Šiuose ištekliuose, kuriuose jaunuoliai mokomi apie pagrindinius vaizdo įrašų kūrimo etapus (parengiamąjį, gamybos ir pogamybinį), naudojami įvairūs specialiai jiems pritaikyti mokymosi metodai, kad jaunuoliai įsitrauktų ir įgytų pasitikėjimo savimi bei kompetencijos. Bus taikomi du metodai, t. y. integruotas mokymasis ir tyrinėjimu grįstas metodas.

Tyrinėjimu pagrįstose priemonėse taikomas aktyvus mokymosi metodas, leidžiantis mokiniams nustatyti ir ištirti problemas ir rūpesčius, kad galėtų sukurti informaciją ar sprendimus. Naudodamiesi šiomis priemonėmis besimokantieji gali užbaigti mokymosi procesą ir sukurti savo trumpametražius filmus, taip pat tobulinti pagrindinius tarpdalykinius minkštuosius įgūdžius, pavyzdžiui, socialines ir pilietines kompetencijas, bendravimo įgūdžius ir kt. Integruoto mokymosi galimybėse taikomas praktinis požiūris į mokymąsi. Besimokantieji bus vedami per įvairią praktinę veiklą, kad tobulintų savo įgūdžius kuriant trumpametražius filmus naudodamiesi prototipais, modeliais ir pavyzdžiais.Suaugusiųjų švietėjai padės jaunuoliams atlikti praktines veiklas pagrindiniuose filmų kūrimo etapuose

lt_LTLithuanian