ВГРАДЕНИ ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

За да видите пълния текст на документа на всеки от езиците на партньорите, моля, преминете към раздела "Материали" на този курс.

Въведение в ключа за вградено и базирано на проучване обучение

Програмата за обучение на преподаватели изследва различните роли на преподавателите и помагащите служители в средата на вграденото обучение. Тя се фокусира върху повсеместното разпространение на онлайн средите за обучение, които са много привлекателни за целевата група на обезкуражените млади. Сесиите "лице в лице" се фокусират върху изграждането на компетентност и увереност на преподавателите, така че те да могат да разработват проекти в областта на цифровите медии и кратки филми с обезкуражени младежи в своята общност. Също така се подчертават ключови стратегии за ангажиране, които могат да се използват за привличане на тези труднодостъпни учащи се. Тази програма гарантира, че преподавателите имат възможност да използват онлайн учебни ресурси и да се чувстват комфортно при изпълнението на онлайн задачи. Преподавателите на възрастни са подходящо обучени в смесени модели на интервенция, за да разбират ползите от онлайн обучението и да са напълно наясно с рисковете, които са свързани с онлайн средата. Програмата за вътрешно обучение NEET IDEA допринася значително за развитието на приобщаването на маргинализираните групи в много образователни среди

Ключът към вграденото обучение предлага серия от инструменти в помощ на преподавателите, които да насочат младежите NEET към етапите на пред-продукция, продукция и пост-продукция, като по този начин създадат късометражния филм "Моята мечтана работа".

Програмата за обучение на преподаватели на работното място обучава преподаватели, така че да могат да използват вградени и базирани на проучвания учебни ресурси в работата си с млади хора и да предоставят знания за пред -продукцията, продукцията и пост-продукцията като етапи на филмовото производство. Това означава, че те могат да използват умело включването на цифрови медии в средите за обучение на обезкуражени младежи и да предоставят обяснения на учащите се чрез кратки видеоклипове. Основата на базираното на проучвания и вграденото обучение е да се предоставят инструменти на млади преподаватели, които да обучават младите хора да правят кратки филми чрез практически дейности и упражнения. По този начин те създават свои собствени филми, базирани на темата "Моята мечтна работа". Това ще бъде основното постижение и резултат от проекта NEET IDEA за младите хора - процесът на придобиване на ресурси, основан на ключови умения за изследователско и вградено учене. С тези ресурси преподавателите ще разполагат с необходимите инструменти за общуване с младите хора и ще ги снабдят с необходимите умения за създаване на кратки филми

Целите на тези ресурси са:

Предоставяне на практически упражнения, основани на вградено обучение и изследователски методи, които младите преподаватели и служители от помагащата сфера да могат да използват в своята преподавателска практика

.

Предоставяне на обучаемите на практически познания за създаването на кратки филми

- Да се научат обучаемите от групата NEET как да преминат през всеки етап от създаването на филма

NEET IDEA предлага заснемане на филми от вашия смартфон - достъпен и евтин метод. През последните години смартфоните се превърнаха от звънящи джобни тухлички, в невероятни машини за създаване на мобилно съдържание. Проектът NEET IDEA ще ви отведе на обучително пътешествие, което ще изследва три етапа на това как да направите видеоклип на вашия смартфон. Едно от най-важните неща е да привлечете вниманието на зрителя в началото на видеоклипа. Тъй като хората бързо се превръщат в златни рибки, продължителността на вниманието ни не е съвсем такава, каквато беше преди. Създайте усещане за ангажираност в началото, за да накарате хората да искат да продължат да гледат. Искате да привлечете аудиторията си за целия видеоклип? Бъдете кратки и преминете към същността.

За да научат младите хора на основните етапи от създаването на видеоклипове (пред-продукция, продукция и пост-продукция), тези ресурси използват редица адаптирани подходи за обучение, за да ги ангажират и да изградят тяхната самоувереност и компетентност

Инструментите, основани на проучване, използват активен подход на учене, който позволява на обучаемите да идентифицират и изучават проблеми и въпроси, за да създадат информация или решения. Те могат да завършат учебния процес, за да направят свои собствени късометражни филми с помощта на тези инструменти, както и да подобрят ключови преносими меки умения, като социални и граждански компетенции, комуникационни умения и др. Възможностите за вградено обучение използват практически подход към ученето. Обучаемите ще бъдат ръководени от различни практически дейности, за да подобрят уменията си за създаване на късометражни филми с помощта на прототипи, модели и примери. Младите хора ще бъдат подкрепяни от преподаватели за възрастни, за да изпълнят практическите дейности по ключовите етапи на създаването на филми.

bg_BGBulgarian