NEET-IDEA-1024x457

Добре дошли в

NEET IDEA MOOC

NEET IDEA – Подкрепа на обезкуражени лица да се върнат в системите на образованието, обучението и заетостта

Добре дошли в

NEET IDEA MOOC

NEET IDEA – Подкрепа на обезкуражени лица да се върнат в системите на образованието, обучението и заетостта

ЗА НАС

NEET IDEA се фокусира върху подпомагането на млади обезкуражени лица чрез развитието на умения и нагласи за личностно израстване и удовлетворение. Проектът се стреми да окуражи подобряване на самочувствието чрез работа в екип и взаимно уважение. Проектът NEET IDEA дава възможност на младежите да станат част от филмов екип, като насърчава учащите да направят няколко вида кратки филми, озаглавени "Моята работа на мечтите". Продукциите могат да варират между: комедиен скеч, документален филм, сатира, късометражен филм със сериозна тематика и т.н. Всичко това се създава чрез вашия смартфон!

ресурси

Below you will find all the resources developed by the partners during the lifespan of the NEET-IDEA project.

Free

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Програмата за обучение изследва различните роли на преподаватели и подпомагащи служители по време на обучение в работна среда. Тя се фокусира върху широкото разпространение на онлайн средата за обучение, коята е силно предпочитана от целевата NEET група. Присъствените сесии се фокусират върху изграждането на компетентности и увереността на преподавателите, така че те да могат да разработват проекти за дигитални медии и късометражни филми съвместно с млади хора в тяхната общност. Проектът също така набляга на ключови стратегии за ангажиране. Тази програма гарантира, че преподавателите на възрастни имат способността да използват онлайн учебни ресурси и да се чувстват комфортно при изпълнението на онлайн задачи. Преподавателите ще бъдат обучени в смесени обучителни модели за интервенция, за да изследват ползите от онлайн обучението и да са напълно наясно с рисковете, свързани с онлайн средата. Програмата за обучение на NEET IDEA допринася значително за развитието на приобщаването на маргинализираните групи в много образователни среди. 

Free

ВГРАДЕНИ ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Участниците имат възможност да покажат продукциите си на свои колеги в седем различни държави от ЕС. Този подход може да помогне на обучаемите да открият повече за себе си и да научат повече за други хора от техните филми. Ресурсите предлагат шаблони за различните етапи на пред-продукцията, продукцията и пост-продукцията, които да им помогнат при създаването на филма. Участниците могат да използват тази възможност, за да подобрят уменията си за създаване на филми, като същевременно умело се въвежда и анализира концепцията за заетост. Дейностите в този набор от инструменти подпомагат обучителите на възрастни да дадат гласност на младите хора от групата NEET, така че те да могат да се ангажират с процесите на планиране на кариерата чрез средствата на филмопроизводството. Ресурсите на проекта NEET IDEA предлагат начин на мислене, който насърчава участниците да си представят бъдеще, в което заетостта играе основна роля в живота им

NEET IDEA GUIDE

bg_BGBulgarian