NEET-IDEA-1024x457

Vítejte na

NEET IDEA MOOC

NEET IDEA - Podpora digitálních rodilých NEET při návratu do hlavního proudu vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání

Vítejte na

NEET IDEA MOOC

NEET IDEA - Podpora digitálních rodilých NEET při návratu do hlavního proudu vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání

O NÁS

NEET IDEA se zaměřuje na posílení mladých dospělých NEET o dovednosti a postoje, které podporují osobní růst a naplnění. Tento projekt je zaměřen na budování sebevědomí a sebeúcty prostřednictvím práce v týmovém prostředí, respektování a úcty k ostatním. Projekt NEET IDEA dává mladým dospělým příležitost stát se součástí filmového štábu tím, že vybízí studenty k natočení několika typů krátkých filmů s názvem "Moje práce snů". Produkce může být různá: komediální skeč, dokumentární film, mockumentary, krátký film s vážným tématem atd. a to vše může vzniknout z pohodlí vašeho chytrého telefonu!

Materiál

Níže naleznete všechny zdroje, které partneři vytvořili během trvání projektu NEET-IDEA.

Free

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání zkoumá různé role pedagogů a podpůrných pracovníků v prostředí integrovaného učení. Zaměřuje se na všudypřítomnost online vzdělávacích prostředí, která velmi přitahují cílovou skupinu NEET mladých dospělých. Osobní setkání se zaměřují na budování kompetencí a důvěry pedagogů, aby mohli ve své komunitě rozvíjet projekty digitálních médií a krátké filmy s mladými dospělými NEET. Zdůrazňuje také klíčové strategie zapojení, které lze použít k zapojení těchto těžko dostupných studentů. Tento program zajišťuje, že učitelé dospělých mají schopnost využívat online výukové zdroje a být pohodlní při provádění online úkolů. Pedagogové dospělých budou vhodně vyškoleni v kombinovaných modelech intervence, aby porozuměli výhodám online učení a byli si plně vědomi rizik, která jsou s online prostředím spojena. In-Service Training Program NEET IDEA významně přispívá k rozvoji inkluzivity marginalizovaných skupin v mnoha vzdělávacích zařízeních. 

Free

ZDROJE PRO INTEGROVANÉ UČENÍ

Jako doprovodný prvek iniciativy smíšeného učení tohoto projektu jsou pedagogové povinni porozumět základním a průřezovým dovednostem, které existují v prostředí digitální a mediální produkce. Tyto zdroje by měly motivovat jedince z řad NEET k rozvoji kritického myšlení, výzkumných dovedností, organizačních schopností a k získání náhledu na realizaci dovedností v oblasti digitální gramotnosti. Mladí dospělí NEET mají za úkol vytvořit krátké filmy, které se vztahují k ústřednímu tématu "Moje vysněná práce". Účastníci mají příležitost předvést svá díla svým vrstevníkům v sedmi různých zemích EU. Tento přístup může žákům pomoci zjistit více o sobě samých a na základě jejich produkcí se dozvědět více o ostatních jednotlivcích. Zdroje nabízejí šablony pro různé fáze předprodukce, produkce a postprodukce, které jim pomohou při tvorbě filmu. Jednotlivci mohou využít této příležitosti ke zlepšení svých filmařských dovedností a zároveň chytře představit a analyzovat koncept zaměstnání. Aktivity v této sadě nástrojů podporují vzdělavatele dospělých, aby dali hlas mladým dospělým NEET, a ti se tak mohli zapojit do procesu plánování kariéry prostřednictvím filmové tvorby. Zdroje projektu NEET IDEA navrhují způsob myšlení, který účastníky podporuje v představě budoucnosti, v níž zaměstnání hraje v jejich životě hlavní roli. Nástroje pro online komunikaci změnily svět, jak ho známe. Dnes už nemusíme čekat dny nebo týdny, než lidé zareagují na naše zprávy. To, že máme chytré telefony na dosah ruky, znamená, že mladí dospělí mají přístup k dokonalému nástroji pro snadnou a praktickou tvorbu svých krátkých filmových produkcí

NEET IDEA GUIDE

cs_CZCzech