Program dalšího vzdělávání

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Popis

Program dalšího vzdělávání zkoumá různé role pedagogů a podpůrných pracovníků v prostředí integrovaného učení. Zaměřuje se na všudypřítomnost online vzdělávacích prostředí, která velmi přitahují cílovou skupinu NEET mladých dospělých. Osobní setkání se zaměřují na budování kompetencí a důvěry pedagogů, aby mohli ve své komunitě rozvíjet projekty digitálních médií a krátké filmy s mladými dospělými NEET. Zdůrazňuje také klíčové strategie zapojení, které lze použít k zapojení těchto těžko dostupných studentů. Tento program zajišťuje, že učitelé dospělých mají schopnost využívat online výukové zdroje a být pohodlní při provádění online úkolů. Pedagogové dospělých budou vhodně vyškoleni v kombinovaných modelech intervence, aby porozuměli výhodám online učení a byli si plně vědomi rizik, která jsou s online prostředím spojena. In-Service Training Program NEET IDEA významně přispívá k rozvoji inkluzivity marginalizovaných skupin v mnoha vzdělávacích zařízeních. 

cs_CZCzech