NEET-IDEA-1024x457

Witamy w

NEET IDEA MOOC

NEET IDEA - Wspieranie NEET będących rdzennymi użytkownikami technologii cyfrowych w powrocie do głównego nurtu kształcenia, szkolenia i zatrudnienia

Witamy w

NEET IDEA MOOC

NEET IDEA - Wspieranie NEET będących rdzennymi użytkownikami technologii cyfrowych w powrocie do głównego nurtu kształcenia, szkolenia i zatrudnienia

O NAS

NEET IDEA koncentruje się na wzmocnieniu umiejętności i postaw młodych dorosłych osób z grupy NEET, które promują rozwój osobisty i samorealizację. Projekt koncentruje się na budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez pracę w zespole, bycie szanowanym i szanowanie innych. Projekt NEET IDEA daje młodym dorosłym możliwość stania się częścią ekipy filmowej poprzez zachęcanie uczniów do nakręcenia kilku rodzajów krótkich filmów zatytułowanych "Moja wymarzona praca". Produkcje mogą być różne: skecz komediowy, film dokumentalny, mockumentary, film krótkometrażowy o poważnej tematyce itp. a wszystko to można nakręcić za pomocą swojego smartfona!

SUROWCE

Poniżej znajdują się wszystkie zasoby opracowane przez partnerów w trakcie trwania projektu NEET-IDEA.

Free

Kvalifikacijos kėlimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programoje nagrinėjami skirtingi pedagogų ir pagalbinių darbuotojų vaidmenys įdiegiamojo mokymosi aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama internetinių mokymosi aplinkų, kurios labai patinka NEET tikslinei grupei. Tiesioginių užsiėmimų metu daugiausia dėmesio skiriama edukatorių kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymui, kad jie galėtų plėtoti skaitmeninės medijos projektus ir kurti trumpametražius filmus kartu su NEET jaunais suaugusiaisiais, savo bendruomenėje. Taip pat pabrėžiamos pagrindinės įsitraukimo strategijos, kurios gali būti naudojamos sunkiau įtraukiant šiuos besimokančiuosius. Ši programa užtikrina, kad suaugusiųjų švietėjai galės panaudoti internetinius mokymosi išteklius ir patogiai atlikti užduotis internete. Suaugusiųjų švietėjai bus tinkamai apmokyti taikyti mišrius intervencijos mokymosi modelius, kad suprastų mokymosi internetu naudą ir gerai žinotų riziką, susijusią su internetine aplinka. NEET IDEA kvalifikacijos kėlimo programa labai prisideda prie marginalizuotų grupių įtraukties ugdymo daugelyje švietimo įstaigų. 

Free

ZASOBY DO NAUKI WBUDOWANEJ

Aby wspomóc tę interakcję, NEET IDEA zamierza promować krytyczne i kreatywne myślenie wśród NEET i ich rówieśników. W ramach inicjatywy blended learning w tym projekcie, edukatorzy muszą zrozumieć podstawowe i przekrojowe umiejętności, które istnieją w środowisku produkcji cyfrowej i medialnej. Zasoby powinny motywować osoby z NEET do rozwijania krytycznego myślenia, umiejętności badawczych, organizacyjnych i zdobywania wiedzy na temat wdrażania umiejętności cyfrowych. Młodzi dorośli z grupy NEET mają za zadanie przygotować krótkie filmy odnoszące się do tematu przewodniego "Moja wymarzona praca". Uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje produkcje rówieśnikom z siedmiu różnych krajów UE. Takie podejście może pomóc uczniom odkryć więcej o sobie i dowiedzieć się czegoś o innych na podstawie ich produkcji. W materiałach znajdują się szablony dla różnych etapów przedprodukcyjnych, produkcyjnych i poprodukcyjnych, które pomagają w tworzeniu filmów. Uczestnicy mogą wykorzystać tę okazję do zwiększenia swoich umiejętności filmowych, jednocześnie w sprytny sposób wprowadzając i analizując pojęcie zatrudnienia. Działania zawarte w tym zestawie narzędzi wspierają edukatorów dorosłych w udzielaniu głosu młodym dorosłym osobom z grupy NEET, aby mogli zaangażować się w proces planowania kariery poprzez tworzenie filmów. Materiały projektu NEET IDEA proponują sposób myślenia, który zachęca uczestników do wyobrażenia sobie przyszłości, w której zatrudnienie odgrywa główną rolę w ich życiu.

NEET IDEA GUIDE

pl_PLPolish